برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

credit someone with


(چیزی را) به کسی منتسب کردن، امتیاز و اعتبار انجام کاری را به کسی دادن

credit someone with را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی credit someone with
کلمه : credit someone with
املای فارسی : کردیت ساموان وید
اشتباه تایپی : زقثیهف سخئثخدث صهفا
عکس credit someone with : در گوگل

آیا معنی credit someone with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )