برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1428 100 1

credit balance


(حسابداری) مانده بستانکار

واژه credit balance در جمله های نمونه

1. A credit balance of $ 100 was brought forward from his June account.
[ترجمه ترگمان]یک حساب اعتباری ۱۰۰ دلاری از حساب ماه ژوئن او آورده شد
[ترجمه گوگل]تعادل اعتباری 100 دلار از حساب ماه ژوئن او پیشی گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The account does not pay interest on a credit balance.
[ترجمه ترگمان]این حساب به یک موازنه اعتباری توجه ندارد
[ترجمه گوگل]این حساب به حساب تعادلی اعتباری پرداخت نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You have a credit balance of £250.
[ترجمه ترگمان]شما یک بالانس اعتباری ۲۵۰ پوند دارید
[ترجمه گوگل]تعادل اعتباری شما از 250 پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A credit balance of $50 was brought forward from his September account.
[ترجمه ترگمان]یک حساب اعتباری ۵۰ دلاری از حساب کاربری خود در ماه سپتامبر آورده شده‌است
[ترجمه گوگل]تعادل اعتباری 50 دلار از حساب سپتامبر خود پیشی گرفته است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه credit balance به انگلیسی

credit balance
• remainder of credit in a bank account after the debits have been removed

credit balance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نادر زند
ميزان اعتبار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی credit balance
کلمه : credit balance
املای فارسی : کردیت بالانس
اشتباه تایپی : زقثیهف ذشمشدزث
عکس credit balance : در گوگل

آیا معنی credit balance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )