برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

creationist

معنی کلمه creationist به انگلیسی

creationist
• one who believes in the creation of the world by god exactly as written in the bible (opposes the theory of evolution)
• of or pertaining to the belief that god created the world written in the bible

creationist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیلوفر نیک کار
خلقت گرا - آفرینش گرا
الهام حبیبی
افرینشگر
مهدی عبدی
معتقد به نظریه آفرینش، آفرینش گرا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی creationist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )