برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

creation

/kriˈeɪʃn̩/ /kriːˈeɪʃn̩/

معنی: ایجاد، فطرت، خلقت، خلق، افرینش
معانی دیگر: آفرینش، حدوث، جهان خلقت، گیتی، دنیا، (هنر و ادبیات و فنون و غیره) نوآوری، ابداع، ابتکار، نوسرایی، مخلوقات، آفریدگان، کائنات، موجودات

بررسی کلمه creation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of creating or of causing something to exist.
متضاد: destruction
مشابه: conception, constitution, foundation, generation, genesis, germ, manufacture

(2) تعریف: the product of such an act of creation.
مشابه: progeny, work

(3) تعریف: the universe or the creatures in it.
مشابه: world

واژه creation در جمله های نمونه

1. the creation of the world
آفرینش جهان

2. throughout all creation
در سرتاسر گیتی

3. the secrets of creation will always remain unknown to mankind
اسرار خلقت برای بشر همیشه ناشناخته خواهد بود.

4. the wonders of creation
عجایب خلقت

5. these songs are the creation of a group of kashani youths
این ترانه‌ها از نوآوری‌های گروهی از جوانان کاشی است.

6. he spent hours contemplating the creation
او ساعت‌ها درباره‌ی خلقت تعمق می‌کرد.

7. the biblical account of the creation
شرح خلقت بنابر انجیل

8. he spelled out god through his creation
از روی آفرینش به (وجود) خدا پی برد.

9. questions having to do with the creation of the world puzzle most of us
پرسش‌های مربوط به آفرینش جهان اکثر ما را سرگشته می‌کنند.

10. the climatic diversities which result in the creation of different plants
تفاوت‌های آب و هوا که موجب بوجود آمدن گیاهان مختلف می‌شود.

11. the free market led to the appearance of an entrepreneurial class and the creation of jobs
بازار آزاد موجب ظهور طبقه‌ی کارآفرینان و ایجاد کار گردی ...

مترادف creation

ایجاد (اسم)
development , authorship , creation
فطرت (اسم)
nature , temperament , mettle , creation , constitution
خلقت (اسم)
creation
خلق (اسم)
invention , folk , people , creation , humor , nation , kidney
افرینش (اسم)
nature , creation , universe

معنی عبارات مرتبط با creation به فارسی

تاری  افرینش، تاری  ایجاد
علم آفرینش (که نظریه داروین و زیست شناسی و زمین شناسی نوین را رد کرده و معتقد است شرح خلقت جهان که در انجیل آمده از نظر علمی قابل توجیه است)
(الهیات) آفرینش جهان توسط خداوند

معنی کلمه creation به انگلیسی

creation
• created world; formation of something from nothing; work of art; invention
• the creation of something is the act of bringing it into existence.
• in the bible, the creation is the making of the universe, earth, and creatures by god.
• people sometimes refer to the entire universe as creation.
• a creation is something that has been made or produced; a literary use.
creation of the world
• formation of the world, making of the world
all creation
• the whole universe; everything on the earth
apex of creation
• highest point in the world
his creation
• something that he created
six days of creation
• time period in which god created the universe (biblical)
the creation
• formation of the earth

creation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nazi
ساختن
Ali
خلقت
حسین رحمانی
ساختنی
يار دلواري
آفريده شدن
You were created to make me blessed and happy
آفريده شدي كه خوشبخت و خوشحالم كني
محدثه فرومدی
پیدایش
بنا
Z
ساختن
ولی خلقت بهتره
Aryan
آفریده
Haniyeh
آفرینش،خلقت
ندا کیانی
اشرف مخلوقات
علی
creat به معنای ایجاد کردن است و به کسی که چیزی را ایجاد میکند creator می گویند و به چیزی که creator می سازد creation می گویند:invention

172-173.(see oxford American dictionary for learning of English pp)
لیلی موسوی
نوآوری
اسما
مخلوق و آفریده
پارسا حیدری
خلق کردن
Hossein
.His creations are known all over the world
محصولاتش را همه دنیا می شناسند.
Hossein
محصول
Hossein
مخلوق
Hossein
اثر
Hossein
چیز جدیدی که به واسطه خلاقیت فرد یا شرکتی ساخته می شود.
....
آفرینش ،خلق کردن،خلقت
h.s
خلقت و افرینش
جباری
به وجود آمدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی creation

کلمه : creation
املای فارسی : کریتین
اشتباه تایپی : زقثشفهخد
عکس creation : در گوگل

آیا معنی creation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )