برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1435 100 1

cradlesong


معنی: لالایی
معانی دیگر: آواز گهواره (lullaby هم می گویند)

بررسی کلمه cradlesong

اسم ( noun )
• : تعریف: a lullaby.

واژه cradlesong در جمله های نمونه

1. These idea make poll head easily like cradlesong befuddled, now and then when sleeping lightly, ability him discovery deviated from right successful way has many far.
[ترجمه ترگمان]این ایده باعث می‌شود که سر آرا به آسانی مانند cradlesong سر و کار داشته باشد، و سپس هنگامی که به آرامی خوابیده باشد، توانایی او برای کشف انحراف از راه موفقیت‌آمیز بسیار دور است
[ترجمه گوگل]این ایده، نظرسنجی را به راحتی انجام می دهد، مثل اینکه cradlesong befuddled، در حال حاضر و پس از آن هنگام خواب به آرامی، توانایی او کشف از راه درست راه ناپدید شده است بسیاری از دور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I think this song is a cradlesong that you seldom wrote before.
[ترجمه ترگمان]به نظر من این آهنگ a است که شما به ندرت به آن نامه نوشته‌اید
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم این آهنگ یک لقمه است که شما به ندرت آن را نوشتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A cradlesong. Kids fall asleep quick.
[ترجمه ترگمان] \"یه\" cradlesong بچه‌ها زود خواب می خوابن
[ترجمه گوگل]یک جادوگر بچه ها سریع به خواب می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She fiddled a beautifu ...

مترادف cradlesong

لالایی (اسم)
cradlesong , lullaby

معنی کلمه cradlesong به انگلیسی

cradlesong
• lullaby, quiet song sung to a baby in its cradle

cradlesong را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cradlesong
کلمه : cradlesong
املای فارسی : کردلسنگ
اشتباه تایپی : زقشیمثسخدل
عکس cradlesong : در گوگل

آیا معنی cradlesong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )