برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

crack of doom

/ˈkrækəvˈduːm/ /krækəvduːm/

روز قیامت، آغاز رستاخیز، صاعقه روز رستاخیز

واژه crack of doom در جمله های نمونه

1. It isn't the crack of doom.
[ترجمه ترگمان]این شکاف سرنوشت نیست
[ترجمه گوگل]این شکاف عذاب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their friendship will continue until the crack of doom.
[ترجمه ترگمان]دوستی‌شان تا زمان نابودی ادامه خواهد یافت
[ترجمه گوگل]دوستی آنها تا زمانی که ترک عذاب ادامه پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You come home! I use your voice - slam the door like crack of doom!
[ترجمه ترگمان]! تو اومدی خونه من از صدای تو استفاده می‌کنم - در را مثل شکاف سرنوشت محکم به هم می‌کوبم!
[ترجمه گوگل]شما به خانه می آیید! من از صدای شما استفاده می کنم - درب را مانند کرک عذاب بکش!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ship is well built; it'll probably last till the crack of doom.
[ترجمه ترگمان]کشتی به خوبی ساخته شده‌است؛ احتمالا تا زمانی که نابودی فرا برسد، دوام خواهد یافت
[ترجمه گوگل]کشتی به خوبی ساخته شده است؛ احتمالا تا آخر خردادم می آید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه crack of doom به انگلیسی

crack of doom
• judgment day, day when god will judge humans for their sins

crack of doom را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی crack of doom

کلمه : crack of doom
املای فارسی : کرک اوف دوم
اشتباه تایپی : زقشزن خب یخخئ
عکس crack of doom : در گوگل

آیا معنی crack of doom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )