برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1465 100 1

cower

/ˈkaʊər/ /ˈkaʊə/

معنی: از ترس دولا شدن، چندک زدن
معانی دیگر: (از سرما یا ترس) خود را جمع کردن، کز کردن، چندیدن، ترسیدن و لرزیدن، ترس و لرز نشان دادن، احساس چندش کردن

بررسی کلمه cower

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: cowers, cowering, cowered
• : تعریف: to crouch or cringe in fear.
مترادف: cringe, quail
مشابه: crouch, flinch, grovel, shrink, tremble, wince

- The boy cowered before his angry father.
[ترجمه ترگمان] پسرک در مقابل پدر عصبانی خود چمباتمه زد
[ترجمه گوگل] این پسر پیش پدرش عصبانی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه cower در جمله های نمونه

1. Cower in the bowels of the earth from it, and pull the bedclothes over your head.
[ترجمه ترگمان]cower در امعا و احشا آن فرو می‌رود و لحاف را از روی سرت بیرون می‌کشد
[ترجمه گوگل]از روی آن در رودههای زمین سقوط کنید و لباسهایتان را روی سرتان بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Before such a leader, all enemies will cower, While Devi Lal stands tall.
[ترجمه ترگمان]قبل از این رهبر، همه دشمنان از ترس حمایت خواهند کرد، در حالی که Devi قد بلند است
[ترجمه گوگل]قبل از چنین رهبری، تمام دشمنان کور می شوند، در حالی که Devi Lal بلند می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Without shelter or shady places they may cower in the corners.
[ترجمه ترگمان]بدون اینکه پناهگاهی پیدا کنند و در گوشه و کنار آن پناه بگیرند
[ترجمه گوگل]بدون سرپناه یا مکان های سایه ای، ممکن است در گوشه ها سقوط کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Tammy would cower in the closet, sometimes for hours, until the noise died down.
[ترجمه ترگمان]تامی بعضی وقت‌ها ساعت‌ها در کمد کز می‌کرد، تا اینکه سرو صدا ف ...

مترادف cower

از ترس دولا شدن (فعل)
cower
چندک زدن (فعل)
crouch , cower , squat

معنی کلمه cower به انگلیسی

cower
• cringe, shrink, tremble, grovel
• if you cower, you bend downwards or move back because you are afraid.

cower را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
خود را گرد کردن، جمع کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cower
کلمه : cower
املای فارسی : کور
اشتباه تایپی : زخصثق
عکس cower : در گوگل

آیا معنی cower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران