برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1397 100 1

coupon

/ˈkuːˌpɒn/ /ˈkuːpɒn/

معنی: کوپن
معانی دیگر: (سهام و اوراق قرضه) قطعه، بریده، برگه (که مالک آن را بریده و برای دریافت سود یا بهره ارائه می دهد)

واژه coupon در جمله های نمونه

1. this coupon is good for ten tomans
این کوپن ده تومان ارزش دارد.

2. This coupon is valid until 3January.
[ترجمه helia] این فیش تا تاریخ 3 ژانویه وقت دارد
|
[ترجمه ترگمان]این کوپن تا ۳ ژانویه معتبر است
[ترجمه گوگل]این کوپن تا تاریخ 3 ژانویه معتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cut out the coupon and send those cheques off today.
[ترجمه ترگمان]کوپن را ببرید و آن چک را امروز ارسال کنید
[ترجمه گوگل]کوپن را بردارید و امروز آن چک را بردارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The coupon entitles you to 10 cents off your next purchase.
[ترجمه من] با این کوپن در خرید بعدی 10 سنت به شما تخفیف میدهند|
...

مترادف coupon

کوپن (اسم)
coupon

معنی عبارات مرتبط با coupon به فارسی

(وابسته به اوراق قرضه که سود آن در انقضای مدت یکجا پرداخت می شود نه به اقساط) پایان پرداز

معنی کلمه coupon به انگلیسی

coupon
• printed form that entitles the bearer to certain rights (as in a discount)
• a coupon is a piece of printed paper issued by the maker or supplier of a product which allows you to pay less than usual for it.
• a coupon is also a small form which you fill in and send off to ask for information or to enter a competition.

coupon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
کالابَرگ ، برگه خرید کالا
helia
فیش خرید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coupon
کلمه : coupon
املای فارسی : کوپن
اشتباه تایپی : زخعحخد
عکس coupon : در گوگل

آیا معنی coupon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )