برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1422 100 1

couldn't care less

معنی کلمه couldn't care less به انگلیسی

couldn't care less
• doesn't care, is not interested
he couldn't care less
• he doesn't care, he is not interested
i couldn't care less
• i really don't care, what do i care?!, i don't give a damn

couldn't care less را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی
کاملا بی توجه
Pouria
I couldn't care less
واسم مهم نیست - برام اهمیتی نداره
سمپادیشتون
Used to say,often rudely ,that you don't think sth or sb is important or worth worring about syn don't give a damn.
آسا
To not care at all

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی couldn't care less مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )