برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
could - do - with

could do with

could do with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bahar21
INF
به چیزی احتیاج داشتن یا خواهان داشتن چیزی
Bunny Gonzales
Need - want very much

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی could do with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )