برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1657 100 1
شبکه مترجمین ایران

cost effectiveness analysis

معنی cost effectiveness analysis در دیکشنری تخصصی

cost effectiveness analysis
[بهداشت] تحلیل هزینه تاثیر
[صنعت] تحلیل سودمندی هزینه - تحلیل دو یا چند جایگزینه مختلف برای تعیین جایگزینه ای که دارای بالاترین نسبت خروجی به ورودی است، بعبارتی جایگزینه ای که حداکثر خروجی، یا نتیجه ای با ورودی و هزینه حداقل را بدست می دهد.

cost effectiveness analysis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cost effectiveness analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )