برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

cost benefit analysis

معنی cost benefit analysis در دیکشنری تخصصی

cost benefit analysis
[عمران و معماری] تجزیه و تحلیل هزینه- مزیت
[کامپیوتر] تحلیل و هزینه و سود ؛ تجزیه وتحلیل سود و زیان - تجزیه و تحلیل مزیت -هزینه
[بهداشت] تحلیل هزینه منفعت
[ریاضیات] تحلیل هزینه-منفعت، تحلیل سود-هزینه ای، تحلیل هزینه-فایده
[صنعت] تجزیه و تحلیل هزینه- سود - روشی برای برنامه ریزی کیفیت که در آن هزینه های ناشی از بکارگیری سیستم کیفی با منافع حاصل از دستیابی به کیفیت بالا (نظیر کاهش ضایعات، دوباره کاری ها، رضایت مشتری و غیره) بررسی شده و سیستم کیفی بهینه انتخاب می شود.

معنی کلمه cost benefit analysis به انگلیسی

cost benefit analysis
• method of representing factors which must be considered when making financial decisions

cost benefit analysis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
تحلیل هزینه-فایده
نیلوفر صفی
تحلیل هزینه-منفعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cost benefit analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )