برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

correspondence

/ˌkɔːrəˈspɑːndəns/ /ˌkɒrɪˈspɒndəns/

معنی: ارتباط، مکاتبه، مطابقت، مکاتبات، تناظر، مراسلات، تشابه
معانی دیگر: همخوانی، تطابق، مشابهت، همزینگی، سازگاری، توافق، همانندی (correspondency هم می گویند)، به هم نویسی، نامه نگاری، هم نویسی، نامه ها، هم نوشت ها، هم نویسی ها، (ریاضی) هم نگری، correspondency : ارتباط

بررسی کلمه correspondence

اسم ( noun )
(1) تعریف: agreement or accordance between or among specific things.
متضاد: discrepancy, divergence
مشابه: conformation, conformity

(2) تعریف: resemblance or analogy.
متضاد: divergence
مشابه: analogy, conformity, identity

(3) تعریف: communication through the exchange of letters, or the letters themselves.
مشابه: mail

واژه correspondence در جمله های نمونه

1. correspondence between two sets
هم‌نگری (یا تناظر) بین دو مجموعه

2. correspondence courses
کلاس‌های مکاتبه‌ای،دوره‌های مکاتبه‌ای

3. his correspondence was printed in three volumes
مکاتبات او در سه جلد به چاپ رسید.

4. interoffice correspondence
مراسلات درون سازمانی

5. one-to-one correspondence
همخوانی یک به یک

6. their correspondence lasted for many years
مکاتبه‌ی آنها سال‌ها ادامه داشت.

7. among the correspondence received by him were two postcards and one bill
در میان نامه‌های دریافتی او دو کارت پستال و یک صورتحساب هم بود.

8. there is no correspondence between these two account books
این دو دفتر حساب با هم نمی‌خوانند (همخوانی ندارند).

9. she educated herself through correspondence courses
از طریق درس‌های مکاتبه‌ای خودآموزی کرده است.

10. in spanish, there is a relatively close correspondence between the sound and the spelling of words
در اسپانیایی بین صدای واژه‌ها و املای آنها همخوانی نسبتا نزدیکی وجود دارد.

11. There is a close correspondence between the two extracts. ...

مترادف correspondence

ارتباط (اسم)
connection , coherence , coherency , correlation , relation , relationship , relevance , communication , correspondence , relevancy , connexion , liaison , correspondency , hookup , intercommunication
مکاتبه (اسم)
communication , correspondence
مطابقت (اسم)
comparison , concord , conformity , similarity , correspondence , concordance
مکاتبات (اسم)
correspondence
تناظر (اسم)
correspondence
مراسلات (اسم)
correspondence , correspondency
تشابه (اسم)
likeness , symmetry , resemblance , similarity , homogeny , simile , correspondence , correspondency

معنی عبارات مرتبط با correspondence به فارسی

کلاس های مکاتبه ای، دوره های مکاتبه ای
مدرسه ی مکاتبه ای، مدرسه‌ی مکاتبهای correspondence courses کلاسهای مکاتبهای، دورههای مکاتبهای

معنی correspondence در دیکشنری تخصصی

correspondence
[عمران و معماری] تطابق - تناظر
[ریاضیات] تناظر
[آمار] تحلیل تناظر
[ریاضیات] تناظر بین دو مجموعه
[کامپیوتر] نقاط تطابق نقاطی در دو شیئی ( یا دو تصویر) که برای آمیختن و امتزاج با یکدیگر مرتبط می شوند . نگاه کنید به morph,drow program, dlind .
[شیمی] اصل تناظر ، اصل همخوانی
[کامپیوتر] چاپ با کیفیت بالا توسط چاپگر های لیزری
[ریاضیات] رابطه ی دو سویی
[ریاضیات] تناظر یک به یک
[ریاضیات] رابطه ی دو سویی
[ریاضیات] نمودار یک تناظر
[ریاضیات] گراف تناظر
[ریاضیات] تناظر وارون
...

معنی کلمه correspondence به انگلیسی

correspondence
• exchange of letters; agreement; similarity
• correspondence is the act of writing letters to someone.
• correspondence also refers to the letters that someone receives.
• if there is a correspondence between two things, there is a close relationship or similarity between them.
correspondence column
• series of letters to the editor, area for reader commentary (in a newspaper)
correspondence course
• course which is conducted through the mail rather than in a classroom setting
• a correspondence course is a course in which you study at home, receiving your work by post and sending it back by post.
correspondence principle
• precept that laws of quantum mechanics and other laws of physics must be reduceable to the laws of newtonian mechanics and electromagnetic theory under certain conditions (physics)
correspondence school
• school that teaches and tests its students through the mail rather than in a classroom setting
commercial correspondence
• communication between businesses, exchange of letters faxes or e-mail between businesses
one to one correspondence
• direct correspondence in which every item has exactly one counterpart

correspondence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.b
تناظر
Aftab
مطابقت؛ تشابه
محدثه فرومدی
کارگزاری
Zohre
شباهت
Amir shiraz
رد و بدل کردن نامه
Bamdad
مکاتبه
بهروز مددی
نامه نگاری
correspondence courses
دوره های نامه نگاری
علی اصغر سلحشور
سازگاری
همخوانی
تطابق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی correspondence

کلمه : correspondence
املای فارسی : کررسپندنک
اشتباه تایپی : زخققثسحخدیثدزث
عکس correspondence : در گوگل

آیا معنی correspondence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )