برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
corner - like - it's - on - rails

corner like it's on rails

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
خوب پیچیدن (در مورد ماشین)
this baby corners like it's on rails
این اتومبیل خوب میپیچد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی corner like it's on rails مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )