برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

cornea

/ˈkɔːrniə/ /ˈkɔːnɪə/

معنی: قرنیه
معانی دیگر: (کالبد شناسی) قرنیه، شاخینه

بررسی کلمه cornea

اسم ( noun )
مشتقات: corneal (adj.)
• : تعریف: the portion of the eyeball's outer coating that is transparent and covers the iris and pupil.

واژه cornea در جمله های نمونه

1. an opacity on the cornea
لکه‌ی کدر روی قرنیه

2. The operation involves making several cuts in the cornea.
[ترجمه ترگمان]این عملیات شامل چندین کاهش در قرنیه می‌شود
[ترجمه گوگل]این عمل شامل چندین قطع در قرنیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The cornea is the transparent membrane that covers the front of the eye.
[ترجمه ترگمان]قرنیه یک غشا شفافی است که جلوی چشم را می‌پوشاند
[ترجمه گوگل]قرنیه غشای شفاف است که جلوی چشم را پوشش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ring is virtually invisible around the central cornea which is the critical area for clear vision.
[ترجمه ترگمان]این حلقه تقریبا در اطراف قرنیه مرکزی که حوزه بحرانی برای دیدگاه روشن است، پنهان است
[ترجمه گوگل]حلقه تقریبا نامرئی در اطراف قرنیه مرکزی است که منطقه بحرانی برای دید روشن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Current surgical techniques also involve reducing the cornea curvature in a bid to correct short-sightedness.
...

مترادف cornea

قرنیه (اسم)
cornea

معنی کلمه cornea به انگلیسی

cornea
• transparent external coating of the eye
• the cornea of someone's eye is the curved transparent layer of skin that covers its surface.

cornea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cornea

کلمه : cornea
املای فارسی : کرنی
اشتباه تایپی : زخقدثش
عکس cornea : در گوگل

آیا معنی cornea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )