برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

core dump

/ˈkɔːrˈdəmp/ /kɔːdʌmp/

روگرفت حافظه

واژه core dump در جمله های نمونه

1. You can delete the original (unzipped) core dump after running jextract.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید پس از راه‌اندازی jextract هسته اصلی (نیمه‌باز)را حذف کنید
[ترجمه گوگل]پس از اجرای jextract میتوانید ابتدا (unzipped) core dump را حذف کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can delete the original core dump because it is within the ZIP.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید زباله‌دان اصلی اصلی را حذف کنید چون در ZIP است
[ترجمه گوگل]شما می توانید تخلیه هسته اصلی را حذف کنید زیرا در داخل ZIP است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. System dump or core dump is the most expensive dump, but also the most complete.
[ترجمه ترگمان]تخلیه سیستم یا تخلیه زباله پر هزینه است، اما most کامل است
[ترجمه گوگل]تخلیه سیستم یا تخلیه هسته ای گران ترین گرده، اما همچنین کامل ترین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و هر روز ...

معنی core dump در دیکشنری تخصصی

core dump
[کامپیوتر] روگرفت حافظه

core dump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی core dump
کلمه : core dump
املای فارسی : کره‌ای دامپ
اشتباه تایپی : زخقث یعئح
عکس core dump : در گوگل

آیا معنی core dump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )