برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1455 100 1

cool one's heels

/kul wʌnz hilz/ /kuːl wʌnz hiːlz/

(عامیانه) برای مدت طولانی معطل کردن یا شدن

معنی کلمه cool one's heels به انگلیسی

cool one's heels
• be made to wait for a long time

cool one's heels را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Marjan
منتظر ماندن
Marjan
He was on pins and needles while he cooled his heels in the principal's office. او در حالیکه در دفتر مدیر منتظر ایستاده بود عصبی و بی قرار بود .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cool ones heels
کلمه : cool one's heels
املای فارسی : کول انئس هیلس
اشتباه تایپی : زخخم خدث'س اثثمس
عکس cool one's heels : در گوگل

آیا معنی cool one's heels مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران