برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

cooking

/ˈkʊk.ɪŋ/ /ˈkʊkɪŋ/

بررسی کلمه cooking

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of preparing food or meals.

(2) تعریف: the result of such an act or process.

- His cooking is delicious.
[ترجمه ترگمان] آشپزی اش خوش‌مزه است
[ترجمه گوگل] آشپزی او خوشمزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه cooking در جمله های نمونه

1. cooking utensils
وسائل پخت و پز

2. bum cooking
آشپزی افتضاح

3. english cooking
آشپزی انگلیسی

4. her cooking was horrid
دست‌پخت او تهوع آور بود.

5. nobody's cooking can touch homa's
آشپزی هیچ کس به پای آشپزی هما نمی‌رسد.

6. tex-mex cooking
آشپزی تگزاسی - مکزیکی

7. your cooking is simply divine
آشپزی تو واقعا عالی است.

8. fast cooking
(خوراک) زودپز

9. slow cooking
(خوراک) دیرپز

10. what is cooking
(امریکا- خودمانی) خبر تازه چیست‌؟،تازه چیه‌؟

11. he looks upon cooking as boring
او آشپزی را ملالت آور می‌داند.

12. i smelled food cooking
بوی پختن خوراک به مشامم رسید.

13. stir well before cooking
قبل از پختن خوب به هم بزنید.

14. the rules of cooking cannot be telescoped into a single sentence
نمی‌شود اصول آشپزی را در ...

معنی عبارات مرتبط با cooking به فارسی

(خوراک) دیرپز
(امریکا- خودمانی) خبر تازه چیست ؟، تازه چیه ؟

معنی cooking در دیکشنری تخصصی

[نساجی] پختن - پختن محلول آهار
[صنایع غذایی] پختن ماکروویو : پختن مواد غذایی با تابش امواج الکترومغناطیس

معنی کلمه cooking به انگلیسی

cooking
• act of preparing food with heat
• cooking is the activity of preparing and cooking food.
• you can also use cooking to refer to cooked food of a particular type.
cooking fire
• large fire used for cooking food
cooking oil
• oil used for frying and baking
• cooking oil is oil that you use for frying food. it is usually produced from vegetables.
cooking oil refinery
• refinery that produces cooking oil
cooking pot
• round and deep vessel used for cooking
cooking utensils
• tools used in cooking (such as spoons, knifes, etc.)
cooking wine
• sherry, wine especially made for using in cooking food
gourmet cooking
• fine cooking, art of preparing food
home style cooking
• food prepared at home, old-fashioned cooking, food that tastes like it was prepared at home
middle eastern cooking
• style of cooking popular in the middle east
what's cooking
• what food is being cooked?; what's going on, what's happening

cooking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهری نبویان
دست پخت
-
درست كردن غذا
mmmmmmmmmmmmm
اشپزی کردن
بنده خدا
پختن
Hanieh
غذا درست کردن
Alex
آشپزی
نگار
I want your hoodies just because they smell like you
فائزه زارعکار
آشپز ،آشپزی،آشپزی کردن
فائزه زارعکار
دست پخت اوتهوع آور بود
hercookingwashorrid
z
درست کردن
milad
اشپزی کردن
مهرسا بابادی
آشپزی کردن
Alireza fadaie
درحال آشپزی
Omid
آشپزی کردن
محدثه فرومدی
پخت، پخت‌وپز
Shayan
آشپزی یا آشپزی کَردَن،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cooking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )