برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

convulsive

/kənˈvəlsɪv/ /kənˈvʌlsɪv/

معنی: تکان دهنده، متشنج، شنج اور، مختلج
معانی دیگر: تشنجی، تنجشی، ترنجشی، حمله ای، تشنج آور، ترنجش انگیز، پرترنجش

بررسی کلمه convulsive

صفت ( adjective )
مشتقات: convulsively (adv.), convulsiveness (n.)
• : تعریف: of, resembling, or afflicted by one or more convulsions or spasms.

- a fit of convulsive laughter
[ترجمه ترگمان] خنده تشنج آمیزی سر داد
[ترجمه گوگل] یک تن از خنده های مخوف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a convulsive riot
[ترجمه ترگمان] یک شورش متشنج،
[ترجمه گوگل] یک شورش مصنوعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه convulsive در جمله های نمونه

1. convulsive asthma
آسم همراه با تشنج

2. convulsive disorders
اختلالات همراه با تشنج

3. Her breath came in convulsive gasps.
[ترجمه ترگمان]نفسش بند آمده بود
[ترجمه گوگل]نفس او نفس نفس زدگی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She thought she could never stop until convulsive sobs racked her even more.
[ترجمه ترگمان]او فکر می‌کرد که نمی‌تواند تا آن زمان که هق‌هق گریه‌اش بیشتر آزارش می‌داد، دست از این کار بردارد
[ترجمه گوگل]او فکر کرد که او هرگز نمی تواند متوقف شود، تا زمانی که طغیان های متخلخل او را حتی بیشتر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His feet made a quick convulsive shuffle.
[ترجمه ترگمان]پاهایش به سرعت تکان می‌خورد
[ترجمه گوگل]پاهای او یک زوج مخوف سریع انجام دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A convulsive fit so that his thin frame shook.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف convulsive

تکان دهنده (صفت)
convulsive , shocking , stirring , world-shaking
متشنج (صفت)
nervous , convulsive
شنج اور (صفت)
convulsive
مختلج (صفت)
convulsive , thrilling

معنی کلمه convulsive به انگلیسی

convulsive
• characterized by convulsions; causing convulsions
• a convulsive movement or action is sudden and violent and cannot be controlled.

convulsive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام مهدوی
uncontrollable
MS. Salimi
تشنج آور - (صفت)
چیزی(عاملی) که باعث وقوع تشنج می شود.
چیزی (پدیده‌ای) که شامل وقوع تشنج است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی convulsive

کلمه : convulsive
املای فارسی : کنوولسیو
اشتباه تایپی : زخدرعمسهرث
عکس convulsive : در گوگل

آیا معنی convulsive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )