برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

contributing factor

contributing factor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان جهروتی
عامل مهمی
داود کشاورز
عوامل اصلی
داود کشاورز
عوامل موثر
Ali
عامل ایجاد کننده/ عامل کمک کننده به ایجاد چیزی
سامان
عامل دخیل
سامان
عامل دخیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی contributing factor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )