برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

contravene

/ˈkɑːntrəˌvin/ /ˌkɒntrəˈviːn/

معنی: نقض کردن، تخلف کردن از، تخطی کردن
معانی دیگر: سرپیچی کردن، زیر پا گذاشتن، مغایر بودن با، شکستن (قانون یا مقررات)، (در بحث و غیره) مخالفت کردن، رد کردن، نفی کردن (contradict هم می گویند)، نق­ کردن

بررسی کلمه contravene

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: contravenes, contravening, contravened
(1) تعریف: to conflict with; act against; oppose; violate.
مترادف: break, disobey, infringe, oppose, transgress, violate
مشابه: disregard, ignore

- He contravened the orders of his superior.
[ترجمه A.A] او از دستورات مافوق خودش سرپیچی کرد
|
[ترجمه ترگمان] او دستورها مافوق خود را به عمل آورد
[ترجمه گوگل] او دستورات برترش را نقض کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to express opposition to; contradict.
مترادف: contradict, differ with, gainsay, oppose, oppugn
متضاد: uphold
مشابه: cross, deny, dispute, foil, frustrate, hamper, hinder, nullify, protest, thwart

واژه contravene در جمله های نمونه

1. to contravene a law
قانون را زیر پا گذاشتن

2. to contravene a proposition
قضیه یا پیشنهادی را رد کردن

3. Some portions of the bill may contravene state law.
[ترجمه ترگمان]برخی از بخش‌های این لایحه ممکن است از قانون دولت تخطی کنند
[ترجمه گوگل]برخی از قسمت های این لایحه ممکن است قانون ایالتی را نقض کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The moves contravene the peace plan agreed by both sides.
[ترجمه A.A] هر دو طرف در مورد حرکات مغایر بودن با برنامه صلح موافقت کردند
|
[ترجمه ترگمان]این حرکت از طرح صلح با هر دو طرف مخالف است
[ترجمه گوگل]این حرکت ها با برنامه های صلح موافقت شده توسط هر دو طرف مناقشه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Don't do whatever may contravene the law of the country.
[ترجمه ترگمان]هر کاری که ممکن باشد از قانون کشور تخطی کند ...

مترادف contravene

نقض کردن (فعل)
break , breach , gainsay , reverse , violate , quash , contravene , disaffirm , infract
تخلف کردن از (فعل)
contravene , broach , infringe , transgress
تخطی کردن (فعل)
impinge , offend , contravene , encroach , trespass

معنی کلمه contravene به انگلیسی

contravene
• violate, transgress, infringe
• to contravene a law or rule means to do something that is forbidden by it; a formal word.
contravene the law
• violate the law, break the law

contravene را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

L.m
تخلف کردن -نقض کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی contravene

کلمه : contravene
املای فارسی : کنترون
اشتباه تایپی : زخدفقشرثدث
عکس contravene : در گوگل

آیا معنی contravene مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )