برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

contraindicate


(پزشکی - در مورد درمان یا داروهایی که پس از تجربه، ناصواب یا مضر تشخیص داده شده است) ناروا بودن، صلاح نبودن، منع استعمال داشتن

بررسی کلمه contraindicate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: contraindicates, contraindicating, contraindicated
مشتقات: contraindication (n.)
• : تعریف: in medicine, to indicate that (a particular medicine or treatment) should not be used.

- His symptoms contraindicate surgery.
[ترجمه ترگمان] علائمش مربوط به عمل
[ترجمه گوگل] علائم وی به جراحی بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه contraindicate در جمله های نمونه

1. In this situation, steroids are contraindicated.
[ترجمه ترگمان]در این موقعیت، استروئید are
[ترجمه گوگل]در این وضعیت، استروئیدها منع مصرف دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. To deny older women access to routine screening is both contra-indicated and explicitly discriminatory.
[ترجمه ترگمان]برای جلوگیری از دسترسی زنان مسن‌تر به غربالگری روتین، هر دو به صورت متضاد نشان داده می‌شوند و به طور واضح تبعیض‌آمیز هستند
[ترجمه گوگل]برای رد کردن زنان مسن به دسترسی به برنامه غربالگری روزمره، هر دو به صورت غیرقانونی و به صراحت تبعیض آمیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Although not absolutely contraindicated, propranolol should be used with caution.
[ترجمه ترگمان]گرچه نه کاملا contraindicated، propranolol باید با احتیاط استفاده شوند
[ترجمه گوگل]اگر چه نباید کاملا ضدعفونی شود، باید پروپرانولول با احتیاط مصرف شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They are clearly contraindicated in a patient who is volume-depleted and can also perpetuate hyponatremia by interfering with diluting ability.
...

معنی کلمه contraindicate به انگلیسی

contraindicate
• give a contradictory order

contraindicate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدی نژاد
منع مصرف، مانع شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی contraindicate

کلمه : contraindicate
املای فارسی : کنتریندیکت
اشتباه تایپی : زخدفقشهدیهزشفث
عکس contraindicate : در گوگل

آیا معنی contraindicate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )