برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

contradistinguish

/ˌkɒntrədɪˈstɪŋɡwɪʃ/ /ˌkɒntrədɪˈstɪŋɡwɪʃ/

تمیز دادن (از راه مقایسه)، جدا شناخت کردن، فرق گذاردن بعلت خواص متناق­ ومغایر، متمایز داشتن

معنی کلمه contradistinguish به انگلیسی

contradistinguish
• distinguish by contrasting opposite qualities

contradistinguish را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی contradistinguish

کلمه : contradistinguish
املای فارسی : کنتردیستینگویش
اشتباه تایپی : زخدفقشیهسفهدلعهسا
عکس contradistinguish : در گوگل

آیا معنی contradistinguish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )