برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

continue

/kənˈtɪnjuː/ /kənˈtɪnjuː/

معنی: ادامه دادن، دنبال کردن
معانی دیگر: ادامه یافتن یا دادن، پایستن، دوام آوردن یا داشتن، طول کشیدن، طول دادن، پیوستار بودن، راستا داشتن، دنباله داشتن، بسط داشتن، (محل یا شغل) باقی ماندن، ماندن، ابقا کردن، نگهداشتن، از سر گرفتن

بررسی کلمه continue

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: continues, continuing, continued
(1) تعریف: to go on; persist.
مترادف: keep, proceed
متضاد: cease, desist, discontinue, give up, stop
مشابه: abide, carry on, endure, extend, last, persevere, persist

- He continued despite the booing of the audience.
[ترجمه ترگمان] با وجود هو کردن حضار ادامه داد
[ترجمه گوگل] وی ادامه داد: علیرغم تماشای تماشاگران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I refuse to continue with this charade!
[ترجمه ترگمان] من حاضر نیستم با این بازی ادامه بدم!
[ترجمه گوگل] من امتناع می کنم با این کاراکتر ادامه بدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The snow continued to fall until morning.
[ترجمه ترگمان] برف تا صبح ادامه یافت
[ترجمه گوگل] برف تا صبح ادامه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The alarm continued to sound until all the students were out of the building.
...

واژه continue در جمله های نمونه

1. let's continue with the job in hand
بیایید کار فعلی را ادامه بدهیم.

2. he will continue in office for another year
یک سال دیگر هم در شغل خود باقی خواهد ماند.

3. we will continue our quest for a solution
ما به پژوهش خود برای یافتن راه حل ادامه خواهیم داد.

4. gamma rays may continue to be emitted for years
ممکن است برون فشانی اشعه‌ی گاما تا چندین سال دیگر ادامه داشته باشد.

5. i decided to continue him in office
تصمیم گرفتم او را در شغل خود باقی بگذارم.

6. ministerial talks will continue
مذاکرات وزیران ادامه خواهد داشت.

7. road construction will continue through winter months too
راه‌سازی در ماه‌های زمستان هم ادامه خواهد داشت.

8. camouflage allowed the tanks to continue their advance without alerting enemy scouts
استتار به تانک‌ها اجازه داد که بدون آگاه‌سازی دیدبانان دشمن به پیشروی خود ادامه بدهند.

9. he has no will to continue his research
اشتیاقی به ادامه‌ی پژوهش خود ندارد.

10. he doesn't have the wherewithal to continue his education
استطاعت ادامه‌ی تحصیل را ندارد.

11. unless sufficient countermeasures are taken, unemployment w ...

مترادف continue

ادامه دادن (فعل)
further , run , bring on , keep , maintain , continue , hang on , carry on , extend , hold over , run on
دنبال کردن (فعل)
trace , follow out , chase , course , pursue , track , persecute , continue , follow , dog

معنی عبارات مرتبط با continue به فارسی

حکم ادامه
تحصیلات خودرادنبال کنید یاادامه دهید

معنی continue در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] ادامه دادن
[حقوق] ادامه دادن، ادامه یافتن، به بعد موکول کردن، به تعویق انداختن
[نساجی] ادامه دادن - ممتد
[ریاضیات] یافتن، ادامه یافتن، ادامه دادن

معنی کلمه continue به انگلیسی

continue
• go on, keep doing something; stay
• to continue to do something means to keep doing it without stopping.
• if something continues or if you continue it, it does not stop.
• you can also say that if something continues or if you continue it, it starts again after stopping for a period of time.
• if you continue with something, you keep doing it or using it.
• to continue also means to begin speaking again after a pause or interruption.
• if someone or something continues in a particular direction, they keep going in that direction.
continue as planned
• go on as scheduled, carry on as planned

continue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زينب
كماكان
Morteza
ادامه ،ادامه دادن،دنبال
رضارضائی
مستمر
m
ادامه دادن
محدثه فرومدی
(به) پیش رفتن، تداوم داشتن، پاییدن، پایدار بودن
محدثه فرومدی
همچنان، پیوسته، همواره، همانطور، همینطور
their opposition continues to be heard = مخالفت آنان همچنان به گوش می‌رسد
they continued to solicit donations = آن‌ها پیوسته دست به دامن کمک می‌شدند
she continued nagging at me = همینطور به من غر می‌زد
tinabailari
ادامه دادن ، ادامه یافتن
she decided to continue her studies for another two years
او تصمیم گرفت دو سال دیگر به تحصیلاتش ادامه دهد 💺💺💺
تجربی88 ، هنر 84
فرشته عشق
i am continu the path to the realization of this love
من راه تحقق این عشق را ادامه می دهم
SSB 💫
کماکان
رضارضائی
همچنان
سارا
ادامه دادن
سید آبراهام دانیال زاده
پِیدادن(پِی و کارواژه دادن)
یا پِیداشتن(پِی و کارواژه داشتن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی continue

کلمه : continue
املای فارسی : کتایونعوع
اشتباه تایپی : زخدفهدعث
عکس continue : در گوگل

آیا معنی continue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )