برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

continually improve

continually improve را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
بهبود مستمر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی continually improve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )