برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

continent

/ˈkɑːntənənt/ /ˈkɒntɪnənt/

معنی: اقلیم، قاره، خود دار، پاکدامن
معانی دیگر: کشخر، (پزشکی) قادر به نگهداشتن پیشاب یا مدفوع، خویشتندار، میانه رو، دارای کف نفس، پرهیزکار، پرهیزکننده از جماع (به خاطر ملاحظات مذهبی)، (مهجور) محدود کننده، قیدآور، (نادر) ظرف، درون نگهدار

بررسی کلمه continent

اسم ( noun )
(1) تعریف: one of the earth's major land masses, such as North America, Australia, or Antarctica.

- Asia is the largest continent on earth.
[ترجمه zha] آسیا بزرگترین قاره در زمین است.
|
[ترجمه amirreza_ba] اسیا بزرگترین قاره ی روی زمین است
|
[ترجمه نرجس] آسیا بزرگترین قاره زمین است
|
[ترجمه مهرداد معدنی] آسیا وسیع ترین قاره ی کره ی زمین است
|
[ترجمه An] اسیا بزگترین قاره کره زمین است
...

واژه continent در جمله های نمونه

1. the continent of africa
قاره‌ی افریقا

2. a rich continent
یک اقلیم پر برکت

3. india is a continent within a continent
هندوستان اقلیمی است در اقلیم دیگر.

4. nowadays, the old man is continent only infrequently
پیرمرد حالا به ندرت می‌تواند ادرار خود را نگه‌دارد.

5. the great mass of the continent is buried under an ice cap
بخش عمده‌ی این اقلیم زیر پوششی از یخ مدفون است.

6. to stretch pipes across a continent
در سرتاسر اقلیم لوله کشیدن

7. Coffee was introduced into England from the Continent.
[ترجمه Eli] قهوه از انگلستان به سایر قاره ها معرفی شد
|
[ترجمه ترگمان]قهوه از قاره اروپا به انگلستان آورده شد
[ترجمه گوگل]قهوه از قاره به انگلستان معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He found driving on the Continent very different to Britain.
...

مترادف continent

اقلیم (اسم)
continent , climate
قاره (اسم)
mainland , continent
خود دار (صفت)
continent , undemonstrative , self-collected , self-composed , self-contained , having self-control , self-controlled , self-possessed , self-restrained
پاکدامن (صفت)
virtuous , chaste , vestal , virgin , continent

معنی عبارات مرتبط با continent به فارسی

قاره ی سیاه، افریقا
قاره ی اروپا (به استثنای بریتانیای کبیر)، اقلیم اروپا

معنی کلمه continent به انگلیسی

continent
• any of a number of large continuous land masses (usually considered to be 7: europe, asia, africa, north america, south america, australia and antarctica)
• a continent is one of the world's seven large land masses, such as africa or asia.
• in britain, the mainland of europe is sometimes referred to as the continent.
dark continent
• africa; term used in the 19th century referring to africa before its large areas had been explored
european continent
• 6th largest continent which is bordered by asia to the west and the atlantic ocean to the east
the continent
• mainland europe
the dark continent
• africa

continent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dddd
قاره . اقلیم
.
قاره
Aaaa
قاره
Matin
قاره
one of the seven main areas of land on the Earth
Nznin
A large mass of land surroundeld by the sea
یوسف صابری
خُشکاد
akamrahimi50@gmail.com
به معنی هوا هم میاد.
floating between tho continents
بین دو شرایط اب و هوایی شناور بودن
Aysuda
قاره
tinabailari
قاره
There are five large continents in the world
پنج قاره‌ی بزرگ در جهان وجود دارد 🔛🔛🔛

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی continent

کلمه : continent
املای فارسی : کاونتیننت
اشتباه تایپی : زخدفهدثدف
عکس continent : در گوگل

آیا معنی continent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )