برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1345 100 1

context sensitive help

معنی context sensitive help در دیکشنری تخصصی

context sensitive help
[کامپیوتر] راهنمایی حساس به مضمون - اطلاعات فراهم شده به وسیله ی کامپیوتر هنگام تقاضای کم از آن . اگر رفتار گزینه help به عملکرد شما در هنگام فشار دکمه ی help وابسته باشد ، به این گزینه «احساس به مضمون » می گویند . مثلاً اگر هنگام ویرایش یک فایل ، دکمه ی help را فشار دهید ، اطلاعاتی درباره ی متن به شما می دهد ؛ و یا اگر هنگام چاپ از آن استفاده کنید ، مطالبی درباره ی چگونگی چاپ دریافت خواهید کرد. - کمک حساس به قرینه
[کامپیوتر] کلید ظهور مطالب کمکی درمورد مسئله معین

معنی کلمه context sensitive help به انگلیسی

context sensitive help
• help screen with contents that match the user's current situation

context sensitive help را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی context sensitive help مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )