برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

contagious disease

واژه contagious disease در جمله های نمونه

1. People with contagious diseases should be isolated.
[ترجمه ترگمان]افراد مبتلا به بیماری‌های مسری باید از هم جدا شوند
[ترجمه گوگل]افراد مبتلا به بیماری های مسری باید جدا شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Like the contagious diseases defeat, Simon's resignation was received as a serious blow by the medical profession.
[ترجمه ترگمان]مانند شکست بیماری‌های مسری، استعفای سایمون به عنوان ضربه‌ای جدی از سوی حرفه پزشکی پذیرفته شد
[ترجمه گوگل]شبیه به شکست بیماری های مسری، استعفای سیمون به عنوان یک ضربه جدی توسط حرفه پزشکی دریافت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the 1860s medical interventions into the contagious diseases debate polarized earlier representations of female sexuality.
[ترجمه ترگمان]در دهه ۱۸۶۰، مداخلات پزشکی به بیماری‌های واگیردار که پیش از ظهور جنسیت مونث مورد بحث قرار گرفته بودند، وارد شد
[ترجمه گوگل]در دهه 1860 مداخلات پزشکی در زمینه مسائل مربوط به بیماری های مسری، نمایانگر تظاهرات جنسی زنانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Each hospital that took patients with conta ...

معنی contagious disease در دیکشنری تخصصی

contagious disease
[بهداشت] بیماری واگیر

معنی کلمه contagious disease به انگلیسی

contagious disease
• illness that can be spread by contact

contagious disease را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جواد علی اکبروند
امراض مسری _ بیماری صعب العلاج
بهنام مير
بيمارى واگير دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی contagious disease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )