برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

constructivism


(جنبش هنری در اوایل قرن بیستم در شوروی سابق - به ویژه در معماری و مجسمه سازی و نقاشی) ساختارگرایی (که ویژگی های آن عبارت بودند از: طرح های هندسی و مواد مختلف صنعتی و ابعاد بزرگ و ستبر)

بررسی کلمه constructivism

اسم ( noun )
• : تعریف: an early twentieth-century art movement, originating in the Soviet Union, in which industrial materials were used to create massive nonrepresentational works.

واژه constructivism در جمله های نمونه

1. The geometric origins of Constructivism can be found in the work of Pythagoras and its philosophy was prepared by Plato.
[ترجمه ترگمان]منشا هندسی constructivism را می توان در کار فیثاغورس و فلسفه آن که توسط افلاطون آماده شده‌بود یافت
[ترجمه گوگل]منشاء هندسی ساختارگرایی در کار پیتاگوراس یافت می شود و فلسفه آن توسط افلاطون تهیه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The constructivism thought of Cybernetics could tract back to the early organizer Wiener and Ashby.
[ترجمه ترگمان]سازه انگاری از سایبرنتیک، می‌توانست به سازمان‌دهنده اولیه Wiener و Ashby برگردد
[ترجمه گوگل]ساختار گرایی فکر Cybernetics می تواند به برگزار کننده اولیه Wiener و Ashby
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Constructivism is a new and noticeable theory in the field of mathematics education in recent years.
[ترجمه ترگمان]constructivism یک تئوری جدید و قابل‌توجه در زمینه آموزش ریاضی در سال‌های اخیر است
[ترجمه گوگل]سازه گرایی یک نظریه جدید و قابل توجه در زمینه آموزش ریاضیات در سال های اخیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Constructivism ...

معنی constructivism در دیکشنری تخصصی

constructivism
[عمران و معماری] سازندگی گرایی

معنی کلمه constructivism به انگلیسی

constructivism
• artistic movement in russia in the early 1900s that supported very formal organization of materials and use of modern industrial materials; theatrical movement that excelled in the abstract style

constructivism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Akbar Dorri
ساخت گرایی
Akbar Dorri
سازه گرایی
Akbar Dorri
سازه گرایی
میلاد عزیزی
نظریه ساخت گرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی constructivism

کلمه : constructivism
املای فارسی : کنستراکتیویسم
اشتباه تایپی : زخدسفقعزفهرهسئ
عکس constructivism : در گوگل

آیا معنی constructivism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )