برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

consociation


معنی: شرکت
معانی دیگر: association شرکت، پیوند

واژه consociation در جمله های نمونه

1. The consociation and reorganization of the enterprise, Brand popularity competition brings us the in an effort to defend the national brands and develop new products.
[ترجمه ترگمان]رقابت برند و سازماندهی مجدد شرکت، رقابت محبوبیت برند را برای دفاع از برند های ملی و توسعه محصولات جدید به ارمغان می‌آورد
[ترجمه گوگل]پیوستن و سازماندهی مجدد سازمانی، رقابت محبوبیت برند ما را در تلاش برای دفاع از مارک های ملی و توسعه محصولات جدید به ما می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The consociation which tries usage ADAMS to carry on machine system and liquid to press system imitates really.
[ترجمه ترگمان]The که سعی دارد برای حمل یک دستگاه ماشین و مایع به یک دستگاه پرس و جو استفاده کند، به طور واقعی شبیه‌سازی می‌کند
[ترجمه گوگل]اتصال دهنده ای که ADAMS را به استفاده از سیستم های مجهز و مایع به سیستم فشار می دهد واقعا تقلید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Methods Adopting the chest abdomen consociation flap to repair arms large area skins defection in 2cases.
[ترجمه ترگمان]روش‌های استفاده از سینه شکم به منظور ترمیم ناحیه بزرگ فرار از پوست در ۲ مورد استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]روش ها استفاده از فلپ مخلوط شکمی شکم برای تعمیر اسلحه تخریب مناطق بزرگ منطقه در 2 مورد
[ترجمه شما] ...

مترادف consociation

شرکت (اسم)
firm , hand , association , society , company , unity , corporation , body corporate , cahoot , consociation

معنی consociation در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] همگون، همگونی یک جامعه بوم شناسی، درون یک اجتماع که هیچ گونه غالبی ندارد و معمولاً اجتماعی از چندین گونه غالب می باشد.
[خاک شناسی] خاک مجموعه همسان
[آب و خاک] همسان خاک، خاک یکنواخت

معنی کلمه consociation به انگلیسی

consociation
• friendly association; fellowship; alliance; companionship

consociation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی محمودی سرچقایی
تعدادی حزب سیاسی یا گروه فشار که با هم همکاری می کنند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی consociation
کلمه : consociation
املای فارسی : کنسکیتین
اشتباه تایپی : زخدسخزهشفهخد
عکس consociation : در گوگل

آیا معنی consociation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )