برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

confidence limits

معنی confidence limits در دیکشنری تخصصی

confidence limits
[ریاضیات] حدود اطمینان
[آمار] حدهای اطمینان
[ریاضیات] مفهوم حدود اعتماد
[ریاضیات] تابع حدود اعتماد
[ریاضیات] حدود اعتماد مرکزی
[ریاضیات] حدود اعتماد صحیح
[ریاضیات] حدود اعتماد غلط
[ریاضیات] حدود اعتماد پراش

confidence limits را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی confidence limits مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )