برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

confidence interval

معنی confidence interval در دیکشنری تخصصی

confidence interval
[شیمی] فاصله اطمینان
[عمران و معماری] فاصله اعتماد - فاصله اطمینان
[برق و الکترونیک] فاصله اطمینان احتمال قرار گرفتن مشخصه عملکرد در گستره معینی از مقادیر که عموماً بر حسب درصد بیان می شود.
[صنعت] فاصله اطمینان - بازه ای از مقادیر که انتظار می رود (با یک احتمال مورد نظر که به آن سطح اطمینان گویند) شامل مقادیر صحیحی از پارامترها باشد .
[ریاضیات] محدوده ی اطمینان، فرجه ی اعتماد، پاره ی اطمینان، فاصله ی اعتماد، حد اطمینان، دامنه ی اطمینان، بازه ی اطمینان
[آمار] فاصله اطمینان
[آمار] بازه اطمینان برای مولفه واریانس
[عمران و معماری] فاصله اعتماد پیشگویی
[ریاضیات] حدود اعتماد میانگین
[ریاضیات] قضیه ی حدود اعتماد
[ریاضیات] فاصله ی تقریبی 95% اطمینان بخش
[آمار] بازه اطمینان زیست هم ارزی
[آمار] بازه اطمینان کلوپر-پی یرسون
[ریاضیات] فاصله ی اعتماد دقیق
...

confidence interval را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی توتاخانه
بازه اطمینان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی confidence interval مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )