برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

confidence interval for variance component

معنی confidence interval for variance component در دیکشنری تخصصی

confidence interval for variance component
[آمار] بازه اطمینان برای مولفه واریانس

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی confidence interval for variance component مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )