برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

confidence factor

معنی confidence factor در دیکشنری تخصصی

confidence factor
[کامپیوتر] عامل اعتماد حد و اندازه صحت بین 0و1 که برای بیان قابلیت اعتماد بخشی از اطلاعات که صحت آن روشن و مطمئن نیست ، به کار می رود چندین سیستم منطقی برای استفاده از عوامل اعتماد وجود دارد. مانند منطق فازی ، بر خلاف default logic که بدون به کارگیری عوامل اعتماد ، با استثناها سرو کار دارد .

confidence factor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی confidence factor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )