برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

conditionality


صورت شرطی ,شرطی بودن ,مشروطبودن

واژه conditionality در جمله های نمونه

1. The loop will never succeed in removing the conditionality.
[ترجمه ترگمان]این حلقه هرگز موفق نخواهد شد the را حذف کند
[ترجمه گوگل]حلقه هرگز در برطرف کردن شرط لازم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conditionalities and controls must be effectively designed, applied to all involved, transparent in operation and closely monitored.
[ترجمه ترگمان]conditionalities و کنترل‌ها باید به طور موثر طراحی شوند، برای همه درگیر، شفاف در عمل و نظارت دقیق بکار گرفته شوند
[ترجمه گوگل]شرایط و کنترل ها باید به طور مؤثر طراحی شوند، برای همه درگیر، شفاف در عمل و دقیق نظارت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The application also depends on conditionality when using relevant Abelmoschus manihot class crop by adopting different proportion to make stuffing according to different food.
[ترجمه ترگمان]این برنامه همچنین به conditionality بستگی دارد که با استفاده از محصول کلاس manihot مربوطه، نسبت به مواد غذایی مختلف از محصول کلاس manihot استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]این نرم افزار همچنین با استفاده از محصول کالبد منفرد Abelmoschus منعطف، با استفاده از تناسب متناسب با چاشنی مواد غذایی مختلف، بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی conditionality در دیکشنری تخصصی

conditionality
[آمار] شرط مندی
[آمار] اصل شرط مندی
[ریاضیات] اصل مشروط بودن

معنی کلمه conditionality به انگلیسی

conditionality
• state of being not absolute, dependence on certain terms or conditions

conditionality را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی conditionality

کلمه : conditionality
املای فارسی : کندیتینلیتی
اشتباه تایپی : زخدیهفهخدشمهفغ
عکس conditionality : در گوگل

آیا معنی conditionality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )