برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

con man

/ˈkɑːnˈmæn/ /kɒnmæn/

(آمریکا- خودمانی - مخفف: confidence man) کلاهبردار، گوشبر (con artist هم می گویند)

بررسی کلمه con man

اسم ( noun )
• : تعریف: see confidence man.
مشابه: bilk, fraud

واژه con man در جمله های نمونه

1. Bacon plays Billy Magic, a con man in the guise of a radio disc jockey.
[ترجمه ترگمان]بیکن \"،\" بیلی Magic \"، یه کلاهبردار توی لباس یه\" دیسک رادیو \"بازی میکنه\"
[ترجمه گوگل]بیکن بازی بیلی سحر و جادو، یک مرد عاقل در پوشش یک رادیو رادیو جکی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A suspected con man is said to keep an AK-47 in the safe by his bed.
[ترجمه ترگمان]گفته می‌شود که یک فرد مظنون به نگهداری یک آک - ۴۷ در امنیت در کنار تختش است
[ترجمه گوگل]گفته می شود یک مرد مظنون به کشتن AK-47 در تختخواب خود کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ice-the street-tough con man.
[ترجمه ترگمان] Ice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]یخ - خیابان - سخت کن انسان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. a con man who bilked investors out of millions of dollars.
[ترجمه ترگمان]یک con که سرمایه گذاران را از میلیونها دلار نجات می‌دهد
[ترجمه گوگل]یک مردی که سرمایه گذاران را از میلیون ها دلار خرج کرد
[ترجمه ...

معنی کلمه con man به انگلیسی

con man
• swindler, fraud, crook, trickster, cheat, charlatan
• a con man is a man who persuades people to give him money or property by lying to them.

con man را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hossein
مرد حقه باز
بزرگ زاده
گوش بُر
کلاهبردار
Mohadese
کلاهبردار
Atousa Gh
A person who "conned" someone is a conman

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی con man

کلمه : con man
املای فارسی : کن من
اشتباه تایپی : زخد ئشد
عکس con man : در گوگل

آیا معنی con man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )