برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

computer instruction

/kəmˈpjuːtərˌɪnˈstrəkʃn̩/ /kəmˈpjuːtərɪnˈstrʌkʃn̩/

دستورالعمل کامپیوتر

معنی computer instruction در دیکشنری تخصصی

computer instruction
[کامپیوتر] دستورالعمل کامپیوتر
[کامپیوتر] مجموعه دستورالعمل کامپیوتر

computer instruction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی computer instruction

کلمه : computer instruction
املای فارسی : کامپیوتر اینستروکتین
اشتباه تایپی : زخئحعفثق هدسفقعزفهخد
عکس computer instruction : در گوگل

آیا معنی computer instruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )