برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

computer assisted telephone survey

معنی computer assisted telephone survey در دیکشنری تخصصی

computer assisted telephone survey
[آمار] آمارگیری تلفنی رایانه یار

computer assisted telephone survey را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی computer assisted telephone survey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )