برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

computer aided graphical representation

معنی computer aided graphical representation در دیکشنری تخصصی

computer aided graphical representation
[آمار] نمایش نموداری رایانه یار

computer aided graphical representation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی computer aided graphical representation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )