برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1657 100 1
شبکه مترجمین ایران

computational linear algebra

معنی computational linear algebra در دیکشنری تخصصی

computational linear algebra
[آمار] جبر خطی محاسباتی

computational linear algebra را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی computational linear algebra مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )