برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1426 100 1

compound fracture

/ˈkɑːmpaʊndˈfræktʃər/ /kəmˈpaʊndˈfræktʃə/

(پزشکی) شکستگی باز (نوعی شکستگی استخوان که در اثر آن استخوان شکسته شده در معرض دید قرار دارد)

بررسی کلمه compound fracture

اسم ( noun )
• : تعریف: a fracture in which the broken bone has torn through the skin.

واژه compound fracture در جمله های نمونه

1. Case No. 8: 40 year-old woman sustained crushing compound fracture of two fingers in an automobile accident.
[ترجمه ترگمان]مورد شماره ۸: یک زن ۴۰ ساله شکستگی مرکب از دو انگشت را در تصادف اتومبیل متحمل شد
[ترجمه گوگل]مورد شماره 8 خانم 40 ساله، شکستگی مرکب خرد کننده دو انگشت در حادثه خودرو را متوقف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ward suffered a compound fracture of the left leg in Good Friday's derby match at Wigan.
[ترجمه ترگمان]وارد با شکست ترکیب پای چپ در مسابقه derby روز جمعه در Wigan شکست خورد
[ترجمه گوگل]بخش Wigan شکست خورده ترکیب شانه پای چپ در بازی دربی جمعه خوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is so-called because of the compound fracture of the leg which Pott himself suffered as the result of an accident in 175
[ترجمه ترگمان]نام آن به خاطر شکستگی مرکب پا که خود Pott در نتیجه یک تصادف در ۱۷۵ متحمل شده‌است، نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل]این به اصطلاح به علت شکستگی مرکب پا است که پوت خودش به علت یک تصادف در 175 سالگی رنج کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Another kind of an ...

معنی کلمه compound fracture به انگلیسی

compound fracture
• bone fracture in which the broken bone is protruding through the skin
• a compound fracture is a broken bone which has cut through the flesh or skin near it.

compound fracture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
به‌نقل از هزاره:
(پزشکی) شکستگیِ همراه با زخم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی compound fracture
کلمه : compound fracture
املای فارسی : کامپوند فرکتور
اشتباه تایپی : زخئحخعدی بقشزفعقث
عکس compound fracture : در گوگل

آیا معنی compound fracture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )