برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

component analysis

معنی component analysis در دیکشنری تخصصی

component analysis
[ریاضیات] تحلیل مؤلفه ها
[آمار] تحلیل مولفه ای
[آب و خاک] آنالیز عناصر اساسی
[ریاضیات] تحلیل مؤلفه های اصلی
[آب و خاک] آنالیز عناصر اساسی

component analysis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی component analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )