برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

complementary subspace

معنی complementary subspace در دیکشنری تخصصی

complementary subspace
[ریاضیات] زیرفضای متمم
[آمار] زیرفضای مکمل

complementary subspace را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی complementary subspace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )