برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

competing

واژه competing در جمله های نمونه

1. His dream of competing in the Olympics remained unfulfilled .
[ترجمه ترگمان]رویای رقابت در المپیک تحقق نیافت
[ترجمه گوگل]رویای او برای رقابت در بازی های المپیک هنوز ناکام ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The players in the golf tournament are competing for a purse of £525 000.
[ترجمه ترگمان]بازیکنان در مسابقات گلف برای کیسه‌ای از ۵۲۵ پوند رقابت می‌کنند
[ترجمه گوگل]بازیکنان در مسابقات گلف برای رقابت 525000 پوند رقابت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It remains true that sport is about competing well, not winning.
[ترجمه ترگمان]درست است که ورزش در مورد رقابت خوب است، نه برنده شدن
[ترجمه گوگل]درست است که ورزش در مورد رقابت خوب است، نه برنده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They found themselves competing with foreign companies for a share of the market.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها خود را در رقابت با شرکت‌های خارجی برای سهمی در بازار یافتند
[ترجمه گوگل]آنها خود را برای سهم بازار در شرکت های خارجی رقابت کردند ...

معنی کلمه competing به انگلیسی

competing
• two competing statements or ideas cannot both be right.
• see also compete.

competing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
رقابت کننده
ه. یوسفی
متعارض، متضاد، رقیب
اکرم حسینی
مغایر
میلاد علی پور
نا همخوان، ضد و نقیض، متناقض
هرندی
چالش برانگیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی competing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )