برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

compartment

/kəmˈpɑːrtmənt/ /kəmˈpɑːtmənt/

معنی: قسمت، کوپه، تقسیم کردن
معانی دیگر: ( در فضایی که با دیوار به چند بخش کوچکتر تقسیم شده) اتاقک، (در قطار) کوپه، محفظه، جا، بخش، قطعه، مقوله، طبقه بندی، رده

بررسی کلمه compartment

اسم ( noun )
(1) تعریف: a part sectioned off from a larger whole.
مترادف: chamber
مشابه: apartment, bay, cell, cubbyhole, partition, room, section, stall

(2) تعریف: a separate room or cabin used for a particular purpose.
مترادف: cabin, room, stall
مشابه: carrel, closet, cubbyhole, cubicle, roomette
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: compartments, compartmenting, compartmented
مشتقات: compartmental (adj.), compartmentally (adv.)
• : تعریف: to divide or separate into compartments; compartmentalize.
مترادف: compartmentalize
مشابه: divide, partition, section, segment, separate

واژه compartment در جمله های نمونه

1. somebody was singing in the next compartment
در کوپه‌ی مجاور یک نفر آواز میخواند.

2. please put your carry-on luggage either under your seat or in the overhead compartment
لطفا چمدان‌های (کوچک) خود را یا زیر صندلی یا در اشکاف بالاسر قرار دهید.

3. Your sunglasses are in the glove compartment.
[ترجمه ترگمان] عینک آفتابی - ت تو قسمت دستکش‌ها هستن
[ترجمه گوگل]عینک آفتابی شما در محفظه دستکش قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The babble of voices in the next compartment annoyed all of us.
[ترجمه ترگمان]همهمه صداهایی که در کوپه مجاور به گوش می‌رسید، از همه ما عصبانی بود
[ترجمه گوگل]صدای شنیده شدن در بخش بعدی باعث ناراحتی همه ما شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The compartment is plenty big enough.
[ترجمه ترگمان]کوپه به اندازه کافی بزرگ هست
[ترجمه گوگل]محفظه به اندازه کافی بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They sa ...

مترادف compartment

قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
کوپه (اسم)
compartment
تقسیم کردن (فعل)
partition , part , administer , admeasure , divide , distribute , apportion , intersect , administrate , compartment

معنی عبارات مرتبط با compartment به فارسی

(اتومبیل) جعبه ی داشبورد (داشبرد)، جعبه کوچک مخصوص اچار و غیره در جلو اتومبیل، جعبه داش بورد

معنی compartment در دیکشنری تخصصی

compartment
[ریاضیات] قسمت، بخش
[آمار] بخش
[نفت] محفظه ی توازن
[عمران و معماری] طبقه هاضم
[سینما] محفظه فیلمدان
[عمران و معماری] کوپه تکریلی - کوپه یکریلی

معنی کلمه compartment به انگلیسی

compartment
• enclosed area (cell, cabin, etc.); division, section
• a compartment is one of the separate sections of a railway carriage.
• a compartment is also one of the separate parts of an object used for keeping things in.
driver`s compartment
• section of a vehicle where the driver sits
glove compartment
• special compartment in a vehicle which is used for storing small items
• the glove compartment in a car is a small cupboard or shelf below the front windscreen.
passengers compartment
• section in a vehicle where passengers sit
watertight compartment
• chamber in a ship that is sealed against water

compartment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MAHSA
مثال برای compartment:
Six people were traveling in a compartment on a train.
Matin
محفظه
one of the separate parts of a container place where things are stored
هلیا
کوپه
smat
بخش - قسمت
tinabailari
a part of sth 🔆
مهسا
جعبه سیاه
سجاد
حفره (جایی که اطراف آن بسته و فقط یک راه خروجی وجود دارد)
Setayesh
One of the separate parts of a container or place where
things are stored.
The freezer compartment of a refrigerator.
m.javid
فضا
سارا پورباقر
compartment syndrome
سندروم کامپارتمانت
وضعیتی که در آن بر اثر بالا رفتن
فشار بافت در اندام٫ درد شدیدی
درآن بوجود می آید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی compartment

کلمه : compartment
املای فارسی : کمپرتمنت
اشتباه تایپی : زخئحشقفئثدف
عکس compartment : در گوگل

آیا معنی compartment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )