برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

company limited

معنی کلمه company limited به انگلیسی

company limited
• company restricted as to amount of liability
company limited by guarantee
• company that in the event of its breakup its owners will be responsible for its debts in an amount that was determined in advance
company limited by shares
• company limited in the quantity of shares of stock it may issue
company limited by stock
• company that in the event of its breakup its owners will be responsible for its debts in an amount that is yet to be determined (for the stock shares in their possession)
takeda pharmaceutical company limited
• major japanese pharmaceutical company

company limited را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنا ترنسلیت
شرکت محدود (به انگلیسی: Limited company)، شرکتی است که سقف مسئولیت مالی اعضا یا شرکای خود را دارایی‌های خودِ شرکت (و نه دیگر دارایی‌های شرکای شرکت) می‌داند؛ مثلاً در برابر پرداخت خسارت و زیان بیش از توان مالی شرکت یا ورشکستگی (هرچند که مراحل اداری و قانونی ورشکستگی انجام گرفته‌باشد)، و آن به مقدار سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران در آن سرمایه‌گذاری کرده یا تضمین کرده‌اند محدود شده‌است. این شرکت‌ها از دیدگاه سهام یا تضمین محدود شده‌اند. شرکت‌های محدودشده به �شرکت‌های عمومی� و �شرکت‌های خصوصی� تقسیم شده‌اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی company limited مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )