برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

compact fluorescent light

compact fluorescent light را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
لامپ فلوئورسنت فشرده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی compact fluorescent light مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )