برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1402 100 1

communism

/ˈkɑːmjəˌnɪzəm/ /ˈkɒmjʊnɪzəm/

معنی: کمونیسم، اصول اشتراکی، مرام اشتراکی
معانی دیگر: کمونیزم: مرام اشتراکی، (c بزرگ - در فلسفه مارکس و لنین و دیگران) جامعه ی بی طبقه، نظام کمونیستی (در چین و شوروی سابق و غیره)

بررسی کلمه communism

اسم ( noun )
(1) تعریف: the theory of a classless social system in which all property and means of production are owned in common; socialist theory deriving from the works of Karl Marx and Friedrich Engels.

(2) تعریف: (sometimes cap.) a social system, esp. that of the former Soviet Union, in which all means of production are owned by the state.

(3) تعریف: the international movement to establish state socialism as the dominant world social system.

واژه communism در جمله های نمونه

1. communism and capitalism are two entirely different ideologies
کمونیسم و کاپیتالیسم دو مرام کاملا متفاوت هستند.

2. communism dogma
اعتقادات کمونیسم

3. russian communism was on its last legs
کمونیسم روسی روزهای آخر خود را می‌گذراند.

4. he thinks that communism is dead
او معتقد است که کمونیسم مرده است.

5. her disillusionment with communism started during her trip to cuba
سرخوردگی او نسبت به کمونیسیم طی سفرش به کوبا آغاز شد.

6. his espousal of communism cost him dearly
هواداری او از کمونیسم برایش گران تمام شد.

7. his polemic against communism
جر و بحث او بر علیه کمونیسم

8. thinkers like mazdak anteceded communism
متفکرینی مانند مزدک از مدت‌ها پیش کمونیسم را ابداع کردند.

9. universities became hotbeds of communism
دانشگاه‌ها محل نشو و نمو کمونیسم شدند.

10. he spent his life debunking communism
او عمر خود را صرف پرده‌برداری عیوب کمونیسم کرد.

11. people did not gravitate toward communism
مردم نسبت به کمونیسم گرایشی پیدا نکردند.

12. ...

مترادف communism

کمونیسم (اسم)
communalism , communism
اصول اشتراکی (اسم)
communism
مرام اشتراکی (اسم)
communism

معنی کلمه communism به انگلیسی

communism
• socialistic ideal that aspires to economic equality and equal distribution of property within the community
• communism is the political belief that the state should control the means of producing everything, and that there should be no private property.

communism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
توده‌سالاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی communism
کلمه : communism
املای فارسی : کمونیسم
اشتباه تایپی : زخئئعدهسئ
عکس communism : در گوگل

آیا معنی communism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )