برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

common field scabious


مامیثا

common field scabious را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی common field scabious

کلمه : common field scabious
املای فارسی : کامن فیلد سکبیوس
اشتباه تایپی : زخئئخد بهثمی سزشذهخعس
عکس common field scabious : در گوگل

آیا معنی common field scabious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )