برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

common difference


(ریاضی) قدر نسبت (تصاعد عددی)

معنی common difference در دیکشنری تخصصی

common difference
[ریاضیات] تفاضل مشترک، قدر نسبت
[آمار] تفاضل مشترک

common difference را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی common difference

کلمه : common difference
املای فارسی : کامن دیففرنک
اشتباه تایپی : زخئئخد یهببثقثدزث
عکس common difference : در گوگل

آیا معنی common difference مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )